AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə nömrəsi:
3104

Jurnal 11 fevral 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxildir.
Jurnal "INSPEC" və "Google Scholar" indeksləşmə bazalarına daxildir.

İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən dərc edilən açıq girişli, rəydən keçirilmiş jurnaldır. 

Jurnalın əhatə etdiyi əsas istiqamətlər: 

• İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri əsasları
• İnformasiya texnologiyalarının inkişaf tarixi
• İnformasiya cəmiyyətinin inkişaf tarixi
• İnformasiya inqilabları
• İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi problemləri
• İnformasiya təhlükəsizliyi
• İnformasiya cəmiyyətində elm və təhsil problemləri
• İnformasiya hüququ
• İnformasiya cəmiyyətində insan hüquqları
• İnformasiya cəmiyyətində gender və uşaq problemləri
• İnformasiya iqtisadiyyatı
• İnternetin sosial-psixoloji və mədəni aspektləri
• İnternetin tənzimlənməsi problemləri
• İnformasiya fəzasının formalaşması problemləri
• İnformasiya müharibəsi
• Elektron demokratik təsisatların formalaşması problemləri
• İnformasiya mədəniyyəti
• Elektron dövlət quruculuğu problemləri
• Elektron vətəndaş problemləri
• İnternetşünaslıq
• İnternet-jurnalistika problemləri 
• İnformasiya ekologiyası
• İnformasiya cəmiyyətində innovasiya fəaliyyəti
• İnformasiya etikası
• Elektron kommersiya
• İnformasiya asılılığı problemləri
• Sosial şəbəkələr
• İnformasiya texnologiyaları üzrə kadr hazırlığı problemləri