AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:
Az1141, Bakı şəh., B. Vahabzadə küç., 9, 
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,
“İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalının redaksiyası.

 

Məsul redaktor:  Rasim Mahmudov 

Xidməti tel.: (994 12) 5397213
Mobil tel.: (994 70) 9351304
Elektron poçtu: icp@iit.ab.az

Saytın administratoru:  Rəna Gözəlova

Xidməti tel.: (994 12) 5104103
Elektron poçtu: icp@iit.ab.az