AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
Hacırəhimova Məkrufə Ş., Əliyeva Aybəniz S.
Ələkbərov Rəşid Q., Rəşidov Məmməd Ə., Mustafayev Tural İ., Yaqubov Məmmədrəsul M.