AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
Ələkbərov Rəşid Q., Rəşidov Məmməd Ə., Mustafayev Tural İ., Yaqubov Məmmədrəsul M.