AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
ELEKTRON DÖVLƏTDƏ BİG DATA-NIN TƏTBİQİ PERSPEKTİVLƏRİ (azərb.)
Qasımova Rəna T.

Rəqəmsal texnologiyalar erasında böyük həcmli verilənlərin istifadəsi bir çox dövlət və bələdiyyə məsələlərinin həlli üçün lazımi məlumatları təhlil etməyə, həm də gələcəkdə nəticələrin proqnozlaşdırılmasının dəqiqliyini artırmağa imkan verir. Məqalədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından daha effektiv istifadə etməklə elektron dövlət xidmətlərinin yaxşılaşmasına kömək məqsədilə Big Data-nın xüsusiyyətləri, üstünlükləri və imkanları tədqiq olunur. Eyni zamanda e-dövlətdə Big Data texnologiyalarından istifadə üzrə bir sıra tövsiyələr verilir (səh.96-103). 

Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti, informasiya texnologiyaları, Big Data, Big Data analitikası, elektron dövlət, açıq verilənlər, açıq dövlət, dövlət idarəçiliyi.