AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
YENİ MEDİANIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ (azərb.)
Cəbrayılova İlahə Q.

Məqalədə yeni medianın interaktiv ünsiyyət vasitəsi kimi üstünlükləri, ictimai rəyin formalaşmasında rolu araşdırılır. Yeni media ənənəvi media ilə müqayisəli şəkildə analiz edilir. Həmçinin yeni media mühitində mövcud olan təhlükəsizlik problemləri şərh olunur (səh.104-111).

Açar sözlər: yeni media, ənənəvi media, İnternet resursları, interaktiv ünsiyyət, informasiya mühiti.