AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
REDAKSİYA HEYƏTİ

Fəxri baş redaktor: Lütfi Zadə ─ professor, Kaliforniya Universiteti (Berkli, ABŞ)

 Baş redaktor: Rasim Əliquliyev ─ AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik (Bakı, Azərbaycan)  

Məsul redaktor: Rasim Mahmudov – Bakı, Azərbaycan   

Redaksiya heyəti:

Əli Abbasov ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)    

İsa Həbibbəyli – akademik (Bakı, Azərbaycan)  

Bəxtiyar Əliyev – AMEA-nın müxbir üzvü, ps.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan

Məsumə Məmmədova  ─ AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Alıquliyev  ─   AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. (Bakı, Azərbaycan) 

Rasim Həsənov – iqt.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)    

Fuad Məmmədov – tar.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Rüstəm Məmmədov – hüq.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Əfəndi Nəsibov ─ f.-r.e.d., professor (İzmir, Türkiyə)

İlham Məmmədzadə ─ fəl.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Rəna Mirzəzadə ─ fəl.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Ərtegin Salamzadə ─ sənət.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Hikmət Məmmədovsiy.e.d., professor (Bakı, Azərbaycan)  

Nizami Hasilov  ─ f.-r.e.d. (Ankara, Türkiyə)

Zərifə Cəbrayılova ─ tex.f.d., dosent (Bakı, Azərbaycan)

Əlirza Xastan ─ tex.f.d., dosent (Zəncan, İran İslam Respublikası)

Şahin Əmrahov ─ r.f.d., dosent (Ankara, Türkiyə)

Seunq-Vu Seo ─ tex.f.d., professor (Seul, Koreya Respublikası)

Səbuhi Sərdarlı ─ maliyyə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Manhetten, ABŞ)

Valentina Dagiene ─ professor (Vilnüs, Litva Respublikası)

Rəşid Ələkbərov ─ tex.f.d., dosent (Bakı, Azərbaycan)

Əlövsət Əliyev  ─ iqt.f.d., dosent (Bakı, Azərbaycan)

Yadigar İmamverdiyev ─  tex.f.d., dosent (Bakı, Azərbaycan) 

Norisma Binti İdris –  tex.f.d. (Kuala Lumpur, Malayziya)

Raif Rüstəmov  ─ r.f.d., dosent (Bedminster, ABŞ)

Asad Abdi  ─ tex.f.d. (Ensxed, Niderland)

Cəsarət Valehov ─  fil.f.d., dosent (Bakı, Azərbaycan)

Fərhad Yusifov ─ tex.f.d., dosent (Bakı, Azərbaycan)