AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
REDAKSİYA HEYƏTİ

 Baş redaktor: Rasim Əliquliyev ─ AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik (Bakı, Azərbaycan)  

Məsul redaktor: Rasim Mahmudov – Bakı, Azərbaycan   

Redaksiya heyəti:

Əli Abbasov ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)    

İsa Həbibbəyli – akademik (Bakı, Azərbaycan)  

Bəxtiyar Əliyev – AMEA-nın müxbir üzvü, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan

Məsumə Məmmədova  ─ AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Alıquliyev  ─   AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru (Bakı, Azərbaycan) 

Rasim Həsənov – iqtisad elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)    

Fuad Məmmədov – tarix elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Rüstəm Məmmədov – hüquq elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Əfəndi Nəsibov ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor (İzmir, Türkiyə)

İlham Məmmədzadə ─ fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Rəna Mirzəzadə ─ fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Ərtegin Salamzadə ─ sənətşünaslıq üzrə elmlər  doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Hikmət Məmmədovsiyasi elmlər doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)  

Nizami Hasilov  ─ fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (Ankara, Türkiyə)

Zərifə Cəbrayılova ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Əlirza Xastan ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Zəncan, İran İslam Respublikası)

Şahin Əmrahov ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,dosent (Ankara, Türkiyə)

Seunq-Vu Seo ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Seul, Koreya Respublikası)

Səbuhi Sərdarlı ─ maliyyə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Manhetten, ABŞ)

Valentina Dagiene ─ professor (Vilnüs, Litva Respublikası)

Rəşid Ələkbərov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Norisma Binti İdris –  texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Kuala Lumpur, Malayziya)

Raif Rüstəmov  ─ riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bedminster, ABŞ)

Asad Abdi   texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Ensxed, Niderland)

Əmir Əliyev ─ hüquq üzrə elmlər doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)