AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor:

Məsumə Məmmədova  ─ AMEA-nın müxbir üzvü, professor (Bakı, Azərbaycan)

Məsul redaktor: 

Şəfəqət Mahmudova – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı,  Azərbaycan)  

Redaksiya heyəti:

Rasim Əliquliyev ─ akademik (Bakı, Azərbaycan) 

Telman Əliyev  akademik (Bakı, Azərbaycan) 

Əli Abbasov ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)    

Fikrət Əliyev  ─ akademik (Bakı, Azərbaycan)

Ramiz Alıquliyev  ─  AMEA-nın müxbir üzvü (Bakı, Azərbaycan) 

Tatyana Baydık ─  texnika elmləri doktoru, professor (Mexiko, Meksika) 

Ələkbər Əliyev ─ texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Nailə Musayeva ─  texnika elmləri doktoru, professor (Bakı, Azərbaycan)

Valentina Dagiene ─ fizika elmləri doktoru, professor (Vilnüs, Litva)

Luo Bin - professor (Hefei, Çin)

İmran Əkpərov - iqtisad elmləri doktoru, professor (Rostov, Rusiya)

Andrey Skoroboqatov - tarix elmləri doktoru, professor (Kazan, Rusiya)

Azər Axundov ─ tibb elmləri doktoru, professor (Moskva, Rusiya)

Aygün Eyyubova - dil, ədəbiyyat və cəmiyyət üzrə elmlər doktoru (Paris, Fransa)

Krişnan Umaçandran - professor (Hindistan)

Zərifə Cəbrayılova ─ texnika elmləri doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Rəşid Ələkbərov ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı, Azərbaycan)

Nailə Allahverdiyevatexnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı, Azərbaycan)

Seunq-Vu Seo ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Seul, Koreya)

Norisma Binti İdris ─ texnika üzrə fəlsəfə doktoru (Kuala Lumpur, Malayziya)

Emad Kamil Hüseyn - Ph.D. (Kufə, İraq)