AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Ələkbərov Rəşid Q., Rəşidov Məmməd Ə., Mustafayev Tural İ., Yaqubov Məmmədrəsul M.