AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Rasim M. Əliquliyev, Yedgar M. Cəfərov, Əfruz M. Qurbanova
Tetyana Baydık, Məsumə H. Məmmədova, Ernst Kussul, Graciela Velasco Herrera, Airam Curtidor