AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə nömrəsi:
3104

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxildir.

İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun “İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı” tərəfindən dərc edilən açıq girişli, resenziya olunan  jurnaldır.

Jurnal Açıq Giriş (Open Access) siyasətini izləyir. Bütün məqalələr çap olunandan sonra daimi və pulsuz olaraq saytda yerləşdirilir. Jurnalın elmi məqalələrinin tam mətninə giriş “Arxiv” hissəsində təqdim olunur.

İstifadəçilərə məqalələrə  istinad etdikləri təqdirdə nəşriyyatçı və ya müəllifin icazəsi  olmadan   məqalələrin tam mətnini oxumağa, yükləməyə, surətini çıxarmağa, yaymağa, axtarış etməyə və link verməyə icazə verilir.

 Jurnalın əhatə etdiyi əsas istiqamətlər: 

  • İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri əsasları
  • E-dövlətin formalaşması problemləri
  • Süni intellektin nəzəri və tətbiqi məsələləri
  • İnformasiya təhlükəsizliyi və kibercinayətkarlıqla mübarizə mexanizmləri
  • İnformasiya cəmiyyətinin sosial-iqtisadi və humanitar məsələləri
  • Təbii dilin emalı və kompüter linqvistikası problemləri