AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
YENİ MEDİANIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ
Cəbrayılova İlahə Q.

Məqalədə yeni medianın interaktiv ünsiyyət vasitəsi kimi üstünlükləri, ictimai rəyin formalaşmasında rolu araşdırılır. Yeni media ənənəvi media ilə müqayisəli şəkildə analiz edilir. Həmçinin yeni media mühitində mövcud olan təhlükəsizlik problemləri şərh olunur (səh.104-111).

Açar sözlər:yeni media, ənənəvi media, İnternet resursları, interaktiv ünsiyyət, informasiya mühiti.
Ədəbiyyat
 • Austin A., Barnard J., Hutcheon N. New Media Forecast 2015. ZenithOptimedia, October 2015, 132 p.
 • https://www.en.wikipedia.org/wiki/New_media
 • https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users
 • Feldman T. An Introduction to Digital Media. Taylor & Francis e- London and New York, 2005, 179 p.
 • http://www.journalistsresource.org/studies/society/news-media/top-10-digital-news-social-media-research
 • Sashwat Y. Role of media in social awareness // International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 1 (01) August 2013, pp.71-73.
 • Nalewajek M., Curie M. The role of social media in building awareness of responsible consumption Management, knowledge and learning. International conference, 2013, 839 p.
 • Alejandro J. Journalism in the age of social media. Reuters Institute Fellowship Paper. University of Oxford. Hilary and Trinity Terms, 2010, 47 p.
 • Briggs M. “Journalism 2.0: How to survive and thrive: A digital literacy guide for the information age”, J-Lab:University of Maryland, 2007, 30 p.
 • Məmmədli C. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, 2012, 614 s.
 • Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2008, 32 s.
 • http://www.web.com.az/sosial-media-marketinq-ile-biznes-calismalar
 • http://www.saff.az/services/smm
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2016, s. 35-45.
 • http://www.yeniavaz.com/NewsContent/ZNewsContent?id=43187&total=41