AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ÇOXMEYARLI QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODU ƏSASINDA ELEKTRON SƏSVERMƏ SİSTEMİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ OLAN TƏHDİDLƏRİN RANQLAŞDIRILMASI
Yusifov Fərhad F.

E-səsvermə e-demokratiyanın ən mühüm tətbiqlərindən biri hesab edilir. E-səsvermə sisteminin tətbiqi müxtəlif məqsədli olsa da, əsas üstünlükləri kimi uyğun kompetensiyalara malik namizədlərin seçilməsi, seçicilərin mobilliyinin artması, ölkədən kənarda olan vətəndaşların seçkilərdə iştirakı, fiziki imkanları məhdud şəxlər üçün demokratik prosedurlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, seçki nəticələrinin müstəqil və operativ şəkildə elan olunması və s. göstərilir. E-səsvermə sistemlərinin tətbiqində və inkişaf etdirilməsində təhlükəsizlik məsələləri həlledici rola malikdir. Məqalədə e-səsvermə sisteminə dair yanaşmalar və sistemin təhlükəsizliyinə olan təhdidlər araşdırılır. Çoxmeyarlı qiymətləndirmə metodu əsasında e-səsvermə sisteminin təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin empirik qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılır (səh.39-47).

Açar sözlər:e-səsvermə; İnternet-səsvermə; e-demokratiya; təhlükəsizlik təhdidləri, çoxmeyarlı qiymətləndirmə.
Ədəbiyyat
 • Abu-Shanab E., Knight M. and Refai H. E-voting systems: a tool for e-democracy management research and practice // Management research and practice, 2010, vol. 2 (3), 264-274. 
 • Mursi M., Assassa G. and et al. On the Development of Electronic Voting: A Survey // International Journal of Computer Applications, 2013, vol. 61(16), pp. 1-13.
 • Musial-Karg M., The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies, 2014, http://pressto.amu.edu.pl
 • Schryen G. Security Aspects of Internet Voting / Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'04), 2004, https://ssrn.com
 • Li X.Sh., Lee H.R., Lee M. and Choi J.-Y. A Study of Vulnerabilities in E-Voting System // Advanced Science and Technology Letters, 2015, vol. 95, pp.136-139.
 • Van der Meer T. G.L.A, Gelders D. and Rotthier S. E-democracy: exploring the current stage of e-government // Journal of Information Policy, Penn State University Press, 2014, vol. 4, pp. 489-506.
 • Stoica M., Ghilic-Micu B. E-Voting Solutions for Digital Democracy in Knowledge Society // Informatica Economică, 2016, vol. 20 (3), pp. 55-65.
 • Al-Ameen A. and Talab S. The Technical Feasibility and Security of E-Voting // The International Arab Journal of Information Technology, 2013, vol. 10(4), pp. 397-404.
 • Ssekibuule R. Security Analysis of Remote E-Voting // Advances in Systems Modelling and ICT Applications, 2007, http://cit.mak.ac.ug
 • Javaid M.A. Electronic Voting System Security, 2014, https://papers.ssrn.com
 • Lauer T. W. The Risk of e-Voting // The electronic journal of e-government, 2004, vol. 2 (3), pp.147-218.
 • Kang B. Cryptanalysis on an e-voting scheme over computer network / International conference on computer science and software engineering, 2008, pp. 826-29.
 • Cetinkaya O. and Cetinkaya D. Verification and Validation Issues in Electronic Voting // The electronic journal of e-government, 2007, vol. 5 (2), pp.117-126, http://ejeg.com
 • Wang K.-H., Mondal S.K., Chan K. and Xie X. A Review of Contemporary E-voting: Requirements, Technology, Systems and Usability // Data Science and Pattern Recognition, 2017, vol. 1 (1), pp. 31-47.
 • Dhillon K., Challenges for LargeScale Internet Voting Implementations, 2015, http://www.cs.princeton.edu
 • Qadah G.Z., Electronic voting systems: Requirements, design, and implementation // Computer standards and interfaces, 2007, vol. 29 (3), 376-386.
 • Okediran O.O., Omidiora E.O., A Framework for A Multifaceted Electronic Voting System // International Journal of Applied Science and Technology, 2011, vol. 1 (4), pp. 135-142.
 • Saaty T.L. Decision making with the analytic hierarchy process // International Journal of Services Sciences, 2008, vol.1 (1), pp. 83–98.
 • Rotshtein A.P. Fuzzy multicriteria choice among alternatives: Worst-case approach // Journal of Computer and Systems Sciences International, 2009, vol. 48 (3), pp. 379-383.
 • Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mahmudova R.M. A Fuzzy TOPSIS+Worst-Case Model for Personnel Evaluation Using Information Culture Criteria // International Journal of Operations Research and Information Systems, 2016, vol. 7 (4), pp. 38-66.
 • Zadeh L.A. A Very Simple Formula for Aggregation and Multicriteria Optimization // International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2016, vol. 24 (6), pp. 961–962.