AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİRTUAL UÇUŞ SİMULYATORLARININ ƏSAS KOMPONENTLƏRİNİN PRAKTİK TƏSVİRİ
Mansırova Sevil Ə.

Bu məqalədə virtual trenajorların əsas komponentləri və onların vasitəsi ilə tam funksional trenajorun yaradılmasından təsvir edilir. Virtual simulyatorun əsas məqsədi hər hansı mülki və həyati riski olmadan havada keçirilən təlimlərə nisbətən daha az məsrəflərlə pilota təyyarəni idarəetmə vərdişlərini aşılamaqdır (səh.33-40).

Açar sözlər:Virtual uçuş simulyatoru, 3D gözlük, virtual kokpit, bir sıra proqramlar, virtual reallıq (VR), uçuş dinamikası, pilotların təlimi.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.03
Ədəbiyyat
 • https://en.wikipedia.org/wiki/X-Plane_(simulator)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Flight_Simulator#P3D_Lockheed_Martin_Prepar3D
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Flight_Simulator_X
 • https://www.aerosoft.com/en/flight-simulation/prepar3d/aircraft/
 • https://flyawaysimulation.com/downloads.html
 • https://www.roadtovr.com/flyinside-flight-simulator-preview-promising-start-vr-native-flying/
 • https://www.geo-fs.com/
 • https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/UEET/StudentSite/airplanes.html
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_dynamics
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft
 • http://www.flight1.com/products.asp?m=Flight-One-Software
 • https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/UEET/StudentSite/dynamicsofflight. html
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_dynamics
 • http://www.prepar3d.com/SDKv4/LearningCenter.php
 • http://www.prepar3d.com/SDKv3/LearningCenter/LearningCenter.php
 • http://drzewiecki-design.net
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Airport
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Scenery_generator
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Weather
 • http://www.rexsimulations.com/weatherarchitect.html
 • http://www.flight1.com/products.asp?product=utxusa
 • http://www.opussoftware.co.uk/opusfsi.htm
 • https://www.pilots.shop/cms/Ui/Pages/Products/MainPage.aspx?id=253b8b5c-0a91-4935-8d01-b3c70aee6034
 • http://www.rexsimulations.com/weatherarchitect.html
 • http://fsqc.eu/?gclid=CjwKCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJuGAlR19KQnowC5uBzx3gvHzRD-QtQG6p0H-C4NvM7ouAd3tGKamVRoCO6kQAvD_BwE
 • https://www.flightsim.com/vbfs/content.php?3473-FSClouds-And-Textures-Pro-98-Now-Freeware