AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
GÖRKƏMLİ ALIM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI
Keywords: