НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ЧАСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Нахметова Бахруза А.

В статье исследуется роль электронного правительства как часть антикоррупционной политики, данное состояние, международный опыт, инициативы и стратегии проведенные в Азербайджане в этой области. Оценивается возможности применения в Азербайджане передовых опытов. (стр. 72-80)

Ключевые слова:электронное правительство, антикоррупционная политика, государственное управление, информационное общество, открытое правительство, индекс развития электронного правительства
Литература
 • Hanna N.K. Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, Innovation, Technology, and Knowledge Management Series, Springer 2011, http://www.springer.com
 • Bhatnagar S. Transparency and Corruption: Does E-Government Help?. Indian Institute of Management, 2003, http://www.iimahd.ernet.in
 • Fighting Corruption with e-Government Applications. APDIP e-Note 8, 2006, http://www.unpan1.un.org
 • UNDP Practice Note: Anti-Corruption, February 2003, http://www.pogar.org
 • Judy Payne, E-Government: A Critical Anti-Corruption Tool, 2006, http://pdf.usaid.gov
 • E-Governance Challenges, http://www.it.iitb.ac.in
 • Mete , Polat R.K. Türkiye’deki E-Devlet Araştırma ve Uygulamalarının Eleştirel bir Değerlendirmesi ve Öneriler, 2012, http://www.academia.edu
 • United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want, New York, 2014, http://www.unpan3.un.org
 • Corruption Perceptions Index 2014: Results, http://www.transparency.org
 • Kim S., Kim H.J., Lee H. An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN, Government Information Quarterly, No 26, 2009, 42-50.
 • Ha H., Coghill K. E-Government in Singapore – A Swot and Pest Analysis. Asia-Pacific Social Science Review, 6, No 2, 2006.
 • http://www.itu.int
 • Singapore Facts. International Telecommunication Union, https://www.itu.int
 • We're Govt.nz, https://www.govt.nz/about/govtnz
 • Elektron hökumət - beynəlxalq təcrübə, kim necə və nə cür edir?, Elekton Hökumət Bülleteni, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalari Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi, №4/aprel 2013, 12 s.
 • Subhash Bhatnagar Administrative Corruption: How Does E-Government Help?, 2002, http://siteresources.worldbank.org
 • Bribery in India: A website for whistleblowers (05.06.2011), http://www.bbc.com  
 • İKT-in inkişafı rəqəmlərdə, http://www.mincom.gov.az
 • Elekton Hökumət Bülleteni, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalari Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi, №2/fevral 2013, 12 s.
 • Report on Development of a monitoring methodology for e-governance in Azerbaijan. OSCE. Tallinn, 2012, 40
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə, http://www.justice.gov.az
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə həvalə edilmiş tədbirlərin (2013-cü il üzrə) icrası ilə bağlı Hesabat, http://www.vxsida.gov.az
 • Məhkəmə sistemində şəffaflığın artırılması üzrə əsaslı tədbirlər görülür. Elekton Hökumət Bülleteni, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalari Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi, №10/oktyabr 2013, 12 s.
 • http://www.justice.gov.az/view_full.php?id=566
 • http://www.justice.gov.az/contact.php
 • Normativ-hüquqi aktların layihələri, https://www.e-gov.az/az/content/read/15
 • Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2013-cü ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışı, http://www.mfa.gov.az