AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SƏNAYE 4.0 VƏ ONUN ÇATIŞMAZLIQLARI
Gioacchino de Candia

Məqalədə Sənaye 4.0 kimi tanınan proqramın qüvvəyə mindikdən sonra üç il müddətində təhlili təqdim edilmişdir. Hökumət tərəfindən təşəbbüs göstərilən bu planın əsas məqsədi İtaliyanın biznes və korporativ strukturunda müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaq “iqtisadi möcüzə” yaratmaqdır. “Sənaye 4.0” proqramının həyata keçirilməsinə mane olan və adətən bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən çoxsaylı qaydalar mövcuddur. “Renzi hökuməti”nə əsasən işçilərin şəraitinin yaxşılaşmasına səbəb olacaq, lakin əslində əmək bazarına heç bir müsbət təsir göstərməyən “iş aktı” (iş yeri haqqında qanun) adlanan uğursuz cəhd də proqrama əlavə olunmuşdur (səh.48-57).

Açar sözlər:Sənaye 4.0, İnnovasiya, Rəqəmsal inqilab, Kiber təhlükəsizlik, Smart-texnologiya, Milli Biznes, Plan 4.0
DOI : 10.25045/jpis.v13.i1.06
Ədəbiyyat
 • Confindustria (2016), Indagine conoscitiva su “Industria 4.0”: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali, Parliamentary hearing Production Activities Committee Chamber of Deputies, 22 March 2016
 • Mckinsey Global Institute (2017), Artificial intelligence, discussion paper
 • Mckinsey Global Institute (2017), Jobs lost, jobs gained:workforce transitions in a time of automation
 • Framework Program of the European Union for Research and Innovation 2014 - 2020 "Horizon 2020" Workers' Statute, Law 20 May 1970, n. 300
 • Directorial Decree 25 October 2017 (MISE)
 • Directorial Decree 29 January 2018 (MISE)
 • Ministerial Decree 9 December 2014 (MISE)
 • Interministerial Decree 28 November 2017 (MISE)
 • Interministerial Decree 4 May 2018
 • Decree-law 20 March 2014, n. 34
 • Decree-law 20 July 2018, n. 87
 • Legislative Decree 4 March 2015, n. 22
 • Legislative Decree 4 March 2015, n. 23
 • Legislative Decree 15 June 2015, n. 80
 • Legislative Decree 15 June 2015, n. 81
 • Legislative Decree 14 September 2015, n. 148
 • Legislative Decree 14 September 2015, n. 149
 • Legislative Decree 14 September 2015, n. 150
 • Legislative Decree 14 September 2015, n. 151
 • Law 23 December 1996, n. 662
 • Law 28 December 2015, n. 208
 • Law 11 December 2016, n. 232