AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ BEYNƏLMİLƏLLƏŞDİRİLMİŞ DOMEN ADLARI, ONLARIN QEYDİYYATI VƏ PROBLEMLƏRİ
Ələkbərov Rəşid Q., Rəşidov Məmməd Ə., Mustafayev Tural İ., Yaqubov Məmmədrəsul M.

Məqalədə yüksək səviyyəli beynəlmiləlləşdirilmiş domen adlarının (IDN) inkişaf mərhələləri və mövcud vəziyyəti analiz edilmişdir. IDN-nin ICANN-da qeydiyyatı prosesi araşdırılmış, milli əlifba ilə yazılmış yüksək səviyyəli domen adlarının yaradılması ilə bağlı bəzi tövsiyələr verilmişdir (səh.51-60).

Açar sözlər:IDN, ICANN, İDN ccTLDs, DNS, ARPAnet, Punycode, Unicode, ASCII.
Ədəbiyyat
 • Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və həlli yolları, Bakı, İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2012, 164 s.
 • Postel J. Computer Mail Meeting Notes, RFC 805, Information Sciences Institute, USA, 1982, 6 s.
 • Касенова М.Б. Корпорация Интернета По Распределению Имен и Адресов в Механизме Управления Интернетом // Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 4, c. 164–168.
 • Albitz P., Cricket L. DNS and BIND 5th Edition, United Kingdom: O'Reilly Media, 2006, pp. 640.
 • https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-functions-18dec15-en.pdf
 • Rosenbaum R. Using the Domain Name System To Store Arbitrary String Attributes // Digital Equipment Corporation, USA, 1993, https://webcache.googleusercontent.com
 • Faltstrom P., Hoffman P., Costello A. “Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) / RFC 3490”, Cisco, IMC & VPNC, University of California, USA, 2003.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Punycode
 • https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
 • Касумова Р.Т., Сравнительный анализ географических доменов верхнего уровня сети Интернет // Информационные технологии, 2011, №7, c.18-23.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, s. 29-36.