AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
“YIRTICI” JURNALLARI XARAKTERİZƏ EDƏN XÜSUSİYYƏTLƏRİN İDENTİFİKASİYASI
Həsənova Rəhilə Ş., Əsgərov Firudin Ş.

Məqalədə beynəlxalq elmi jurnallarda məqalə dərci və bununla bağlı olan problemlər, tədqiqatçının elmi jurnal seçərkən diqqət yetirəcəyi əsas məqamlar, müəlliflərin rastlaşdığı “tələ”lər araşdırılır. Son illər kibercinayətkarlar tərəfindən bir alət kimi istifadə olunan “yırtıcı” və “oğurlanmış” jurnallar haqqında məlumatlar, nümunələr və onları aşkar etmə üsulları təklif olunur. Burada həmçinin tədqiqatçının həssas fərdi məlumatlarının oğurlanması kimi faktlar da öz əksini tapır. Cinayətkarlar tərəfindən hansı jurnalların hədəf olaraq seçilməsi ehtimalları şərh edilərək, “yırtıcı” jurnal və nəşriyyatların tələsinə düşməmək üçün diqqət edilməli məqamlar göstərilir. Müvafiq sistemin işlənilməsinin aktuallığı əsaslandırılır və bu istiqamətdə təkliflər verilir (səh.97-106)

Açar sözlər:impakt faktor, beynəlxalq akademik baza, yırtıcı jurnal, yırtıcı nəşriyyat, oğurlanmış jurnal, lazımsız jurnal, saxta jurnal, yırtıcı jurnalların “tələsi”.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.10
Ədəbiyyat
 • MartinoS., Perramon X. Phishing secrets: history, effects, and countermeasures // International Journal of Network Security, 2010, vol.11, no.3, pp.163−171.
 • Carl E. “On Predatory Publishers: a Q&A With Jeffrey Beall”. Brainstorm. The Chronicle of Higher Education, 2012, 5 June, http://www.chronicle.com/blogs/brainstorm/on-predatory-publishers-a-qa-with-jeffrey-beall/47667.
 • Beall J. Predatory publishing is just one of the consequences of gold open access // Learned Publishing, 2013, vol.26, no.2, pp.79-83.
 • Beall J. Predatory publishers are corrupting open access // Nature, 2012, vol.489, no.7415, http://www.nature.com/news/predatory-publishers-are-corrupting-open-access-1.11385.
 • Beall J. Essential information about predatory publishers and journals. International Higher Education, 2016, http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article
 • Hijacked Journals, http://www.beallslist.weebly.com/hijacked-journals.html
 • Jalalian M., Dadkhah M. The full story of 90 hijacked journals from August 2011 to June 2015 // Geographica Pannonica, 2015, vol.19, no.2, pp.73-87.
 • Grant B. Elsevier published 6 fake journals // The Scientist, 2009b, http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/27383/title/Elsevier-published-6-fake-journals .
 • Machacek V., Srholec M. Predatory journals in Scopus, IDEA, 2017, http://www.go.nature. com/2wd3es7
 • Список «мусорных» журналов, http://www.gazeta.ru/science/2017/04/19_a_1063
  shtml
 • Identifying Predatory Publishers, http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/
  49862/title/Identifying-Predatory-Publishers.
 • Jalalian M. The story of fake impact factor companies and how we detected them // Electronic physician, 2015, vol.7, no.2, pp.1069−1072.
 • Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers.,http:www.//scholarlyoa.files.wordpress.com/2012/11/criteria-2012-2.pdf.