AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ZADƏNIN QEYRİ-SƏLİS MƏNTİQİ HUMANİSTİK SİSTEMLƏRİN TƏSVİRİ ÜÇÜN BİR AÇAR KİMİ
Mərdanov Misir C., Rzayev Ramin R.

Çoxsaylı, müxtəlif təbiətli faktorların təsiri altında işlənilən və realizə olunan çox meyarlı seçimlərin kəsilməz zənciri kimi təsvir olunan qərarların qəbul edilməsi prosesi insanın intellektual fəaliyyətinin bir növü kimi qəbul edilir. Məqalədə insan faktorunun, qeyri-müəyyənliklərin mövcudluğu şəraitində hər bir universitetə humanistik təhsil sistemi kimi baxılır. Universitetin rəqabət qabiliyyətlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və müvafiq reytinqinin hesablanması isə kəmiyyət və keyfiyyət xassələrilə fərqlənən zəif strukturlaşmış problem kimi təsvir olunur (səh.26-37).

Açar sözlər:humanistik sistem, linqvistik dəyişən, qeyri-səlis çoxluq, qeyri-səlis məntiq.
DOI : 10.25045/jpis.v12.i2.02
Ədəbiyyat
 • Turksen I.B. O vklade Lotfi Zade v sovremennuyu nauku i nauchnoe mirovozzrenie // Novosti Iskusstvennogo Intellekta, 2001, # 2-3, s. 12-15. Zadeh L.A. Fuzzy Sets // Information and Control, 1965, Vol.8, p. 338-353.
 • Zadeh L.A. Probability Measures of Fuzzy Events // Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1968, Vol.10, p. 421-427.
 • Zadeh L.A. Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes // IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 1973, Vol. SMC-3, p. 28-44.
 • Zadeh L.A. Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility // Fuzzy Sets and Systems, 1978, Vol.1, p. 3-28.
 • Zadeh L.A. A Theory of Approximate Reasoning // Machine Intelligence / Ed. by J. Hayes, D. Michie and L.I. Mikulich, New York: Halstead Press, 1979, p.149-194.
 • Hodge R. Key Terms in Fuzzy Logic Deep Roots and New Understanding, University of Western Sydney, Australia, 2001.
 • Zadeh L.A. Toward a Theory of Fuzzy Information Granulation and its Centrality in Human Reasoning and Fuzzy Logic // Fuzzy Sets and Systems, 1997, Vol. 90, p.111-127.
 • Bellman R.E., Zadeh L.A. Decision-Making in a Fuzzy Environment // Management Science,1970, Vol.17, p.141-164.
 • Zadeh L.A. Similarity Relations and Fuzzy Orderings // Information Sciences, 1971, Vol.3, p.177-200.
 • Mamdani E.H., Assilian S. An Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic Controller // International Journal of Man-Machine Studies, 1975, Vol. 7, №1, p.1-13.
 • Zadeh L.A. The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning. Parts 1 and 2 // Information Sciences, 1975, Vol.8, p. 199-249, 301-357.
 • Zadeh L.A. The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning. Part 3 // Information Sciences, 1976, vol. 9, p. 43-80.
 • Zadeh L.A. Fuzzy Logic = Computing with Words // IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 1996, Vol. 4, p.103-111.
 • Zadeh L.A. From Computing with Numbers to Computing with Words – From Manipulation of Measurements to Manipulation of Perceptions // Computing with Words/ Ed. by P.P. Wang, New York: Wiley and Sons, 2001, p. 35-68.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R., Dzhamalov Z.R., Khudadova A.K. Oczenka konkurentosposobnosti vy`sshego uchebnogo zavedeniya na osnove nechyotkogo analiza ego kachestvenny`kh kharakteristik // Izvestiya Azerbajdzhanskoj Inzhenernoj Akademii, 2015, tom 7, №4, s. 113-130.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R., Dzhamalov Z.R., Gasanov V.I. Podkhod k oczenke konkurentosposobnosti vy`sshikh uchebny`kh zavedenij // Problemy` upravleniya. Moskva, 2015, №6, s. 23-34.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R. Al`ternativnoe agregirovanie rejtingovy`kh oczenok v ramkakh QS-tekhnologii ranzhirovaniya vy`sshikh uchebny`kh zavedenij // Matematicheskie Mashiny` i Sistemy`. Institut Problem Matematicheskikh Mashin i Sistem, Kiev, 2016, № 4, c. 122-133.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R. Dva podkhoda k kompleksnoj oczenke i ranzhirovaniyu vuzov // Problemy` upravleniya i informatiki, 2017, № 4, c. 36-55.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R., Dzhamalov Z.R., Khudadova A.K. Integrated Assessment and Ranking of Universities by Fuzzy Inference // Procedia Computer Science, 2017, Vol. 120, p. 213-220.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R., Dzhamalov Z.R. Nechyotkaya metodologiya mnogokriterial`nogo ranzhirovaniya universitetov, Saarbruchen (Germany): Palmerium Academic Publishing, 2017, 164 p.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R. Metody` mnogokriterial`noj oczenki al`ternativ v logicheskom bazise nejronny`kh setej // Nauchny`j zhurnal «Avtomatizacziya i izmereniya v mashino-priborostroenii», 2018, № 3, s. 75-85.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R. One Approach to Multi-Criteria Evaluation of Alternatives in the Logical Basis of Neural Networks // Springer’s Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”, 2019, Vol. 896, p. 279-287.
 • Mardanov M.Dzh., Rzaev R.R., Ibragimov N.S., Dzhamalov Z.R. Formirovanie rejtingov universitetov na osnove kompilyaczii e`kspertny`kh oczenok v logicheskom bazise nejronnoj seti // Matematicheskie Mashiny` i Sistemy`. Institut Problem Matematicheskikh Mashin i Sistem, Kiev, 2019, № 1, c. 107-123.