AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
BLOQLAR SİYASİ-TEXNOLOJİ VASİTƏ KİMİ
Əhmədova A. S.

Məqalədə İnternet texnologiyalardan biri olan özünüifadəyə, azad fikir yürüdülməsinə, müzakirələr aparılmasına imkan verən – bloq fenomenin meydanda gəlməsi, inkişaf prosesi və təqdim etdiyi imkanlar araşdırıb. Eyni zamanda bloqların kütləvi informasiya vasitələri ilə rəqabət apara biləcək alternativ informasiya vasitəsi, seçkiqabağı təbliğat-təşviqat kampaniyalarında yeni texnoloji və ideoloji vasitə kimi xüsusiyyətləri, üstünlükləri göstərilir, ABŞ-da bu sahədə əldə edilən müsbət təcrübə analiz edilir. (səh. 101-110) 

Açar sözlər:siyasi texnologiya, bloq, bloqçu, bloqosfera, siyasi bloq
Ədəbiyyat
 • http://mirslovarei.com/content_pol/politicheskie-texnologii-686.html
 • Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi (1948), http://www.umbrella-az.joy. by/­qanun.html
 • Блогсфере глобальной политики, http://www.gtmarket.ru/laboratory/­expertize/2007/­1318
 • Черняк Л., Феномен блогов, Открытые системы, №01 2007, ст.16.
 • The 50 Most Important People on the Web, http://www.pcworld.com/article/129301-9/the_50_ most_ important_people­_on_the_web.html
 • Федосеева Н.Н., Сущность Блогов в Аспекте Реализации Гражданами РФ Права На Участие В Управлении Делами Государства, ­http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/­Pvuabs/2010_1/03_02_02.pdf
 • Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования http://www.science.convergencelab.ru/files/ Part_2%20whole.pdf
 • Blogiverse - Talking About Everything, http://www.larianlequella.blogspot.com/­2010/02/­brain-damage-leads-to-religion.shtml
 • http://www.bradlands.com/weblog/comments/september_10_1999/
 • Носырев, И. Интернет-дневники становятся средством рекламы и политической борьбы, http://www.adme.ru/business/2007/01/31/14708.html
 • Sifry D., State of the Blogosphere, April 2006 Part 2: On Language and Tagging. http://www.sifry.com/alerts/archives/000433.html
 • Михайлов В.Ю., Гостев В.М. Информационно-коммуникационные технологиив реализации современных педагогических методик http://www.ksu.ru/f9/­bin_files/­iktspm2010!121.doc
 • Bloqlar funksiya və motivlərinə görə: onunla nələr etmək olar? http://bloqevi.xalqdan.info
 • Новикова С. А., Блогосфера как политико-коммуникативное пространство в США, http:// www. schola.su/SCHOLA2009/PK/Novikova.pdf
 • Первый блог в России получил свидетельство о регистрации в качестве СМИ, http://www.hitech.newsru.com/ article/28jan2009/regblog
 • Эволюция блоггеров - экскурс в историю блогов, http://www.klubok.net/articlehtml
 • Онлайн-журналисты попадают в тюрьму чаще, чем представители других форм СМИ, http://www.habrahabr. ru/blogs/massmedia/46564/
 • Интернет и права человека: обзор, http://www.amnesty.org.ru/pages/ruspol300322006
 • Конгресс США одобрил закон о защите блоггеров, 2007, ­ http://www.introweb.ru/­inews/­news/newsphp
 • Снежный ком: краткая история блогов http://www.nauka.izvestia.ru/­computer/­articlehtml
 • Rainie, L. The state of blogging. Washington, DC. Jan, 2005, Pew Internet & American Life Project. http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_blogging_data.pdf.
 • Carr D. How Obama Tapped Into Social Networks’ Power, New York Times, 2008, http://www.nytimes.com/2008/11/10/business/media/10carr.html?_r=1&ref=­business