AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
MiLLi İNFORMASİYA AGENTLİYİ VƏ ONUN İNTERNETDƏKİ MÖVQEYİ – UKRİNFORMUN TƏCRÜBƏSİ
Desik Aleksandr S., Reşetnyak Aleksandr M.

Məqalə informasiya cəmiyyətinin inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi KİV-in qlobal İnternet şəbəkəsinə daxil olması prosesinin elmi cəhətdən şərhinə həsr olunub. Mass-media bazarında müşahidə edilən son tendensiyalar arasında interaktiv kommunikasiya və informasiyanın real zaman rejimində ötürülməsi üçün məhdudiyyətsiz imkanlar yaradan şəbəkə KİV-nin formalaşması və yayılmasının mühüm yer tutduğu göstərilir. Sosial şəbəkələrin artan populyarlığı təkcə KİV-in İnternet resurslarının təkmilləşdirməsini deyil, həm də onların müxtəlif sosial şəbəkələrdə inteqrasiya olunmasını zəruri edir. Məqalədə İnternet strategiyası sosial inteqrasiya olunan xəbər şəbəkəsinə keçmək olan Ukraynanın yeganə dövlət informasiya agentliyinin - Ukrainform-un təsrübəsi məhz bu baxımdan analiz edilir. (səh. 14-19)

Açar sözlər:İnternet-KİV, informasiya resursu, sosial şəbəkə, Ukrinform
Ədəbiyyat
 • Бронников И. А. Особенности сети Интернет как формы политической коммуникации, автореф. дис. на соискание степени канд. полит. наук, Московский гуманитарный университет, 2011, 25 с.
 • http://www.bigmir.net
 • https://www.pingdom.com
 • Афанасьева К. Правовое регулирование деятельности Интернет-СМИ // Медиакритика, http://www.mediakrytyka.info/drukovani/pravove-vrehulyuvannya-diyalnosti-internet-zmi.html (на украинском языке).
 • Могилевская Э. Информационные агентства в Интернете // Научно культурологический журнал, 2006 г., №18[140], http://www.relga.ru/Environ/-WebObjects/tgu
 • Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet, М., 2005 г., 272 с.
 • http://www.vv.com.ua
 • http://www.facts.kiev.ua
 • http://www.zerkalo-nedeli.com
 • http://www.pravda.com.ua
 • http://www.versii.com
 • http://www.obozrevatel.com.ua
 • http:// www.news.ukrinform.com
 • http:// www.newsar.ukrinform.com
 • http:// www.photo.ukrinform.ua
 • Информационному агентству УНИАН исполнилось 20 лет // Телекритика: профессия, 2013 г., http://www.telekritika.ua/profesija/2013-03-19/80070 (на украинском языке)
 • Остапа С., Наливайко О. НСЖУ должен объединить всех, кто хочет защищать интересы журналистов // Телекритика: профессия / люди (интервью), 2013 г., http://www.telekritika.ua/lyudi/2012-03-28/70729 (на украинском языке).
 • Ганжа Л., Безлюдько Д., «Украинские новости»: Никому нельзя верить // Редакторский портал, 2013 г., http://www.telekritika.ua/lyudi/2012-03-28/70729
 • Лигачева Н., Мартыненко А. “Украина в режиме реального времени перестала интересовать мир” // Телекритика: профессия / люди (интервью), 2007 г., http://www.telekritika.ua/lyudi/2007-12-17/35565
 • Современные СМИ и новые вызовы: Резюме по круглому столу // Бакинский международный гуманитарный форум, http://www.bakuforum.org/wp-content/-uploads/2012/12/ATCru.pdf
 • Коновець О.Ф. О начале традиций информационных агентств в Украине // Электронная библиотека института журналистики, http:// www.journlib.-univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1425 (на украинском языке)
 • http:// www.diaspora.ukrinform.ua
 • http://top.bigmir.net/report/16795256/visits?&type=7