№1, 2010

TRAINING OF SPECIALISTS IN INFORMATION TECHNOLOGIES FIELD
Mamedova M.H., Djabrailova Z.G.

Social-economic, scientific-technical and cultural state forming in Azerbaijan, create favourable conditions for transition to information society. Dynamic development of information-communication technologies requires special attention for preparing professional cadres in this field. Problems in training new specialists, which is the main factor in development of information technologies, as well as, present situation in this field are displayed in the article. (p. 23-31)

Keywords:IT specialists, IT trades, suggestion in IT stock, quality of training of IT specialists.
References
  • “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 17 fevral tarixli 1146 nömrəli Sərəncamı
  • “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1055 nömrəli Sərəncamı
  • “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı
  • “Azərbaycan Respublikası Məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı
  • Анализ контингента студентов ИКТ-специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации в 2006 году // ИНТУИТ по заказу АП КИТ// http://www.apkit.ru/default.asp?artD=5836
  • Magistr proqramlarının siyahısı haqqında. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (№ 54), 1997. www.edu.gov.az
  • 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərə tələbə qəbulu elanı. Abituriyent 3. 2006
  • “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”. – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamı.