№1, 2020

PROBLEMS OF THE REGISTRATION OF DOMAIN NAMES WITH THE AZERBAIJANI SCRIPTS ON THE INTERNET
Rena T. Gasimova, Yedgar M. Jafarov

The article analyzes existing problems and status of the domain names in the internet using Azerbaijani scripts. The registration process for the internationalized domain name (IDN) is explored. At the same time, existing problems complicating the process of registration and compilation of the national domain names in the field of IDN are analyzed. It is found out that it is necessary to develop a system for using the national domain names in the Azerbaijani language to create domain names with the national scripts, solve technical problems, improve the process of the domain names registering and create a standard transliteration converter. It also analyzes the problems associated with the correspondence of the scripts used in Azerbaijan, the internal laws on the language, international standards and rules for the registration and compilation of domain names. The article also provides a number of recommendations and suggestions for solving these problems. This article can be used for the implementation of activities to create the national domains in Azerbaijan and other Turkic-speaking countries. This review article mainly uses the descriptive method (pp.64-74).

Keywords:domain names, top-level domain, ICANN, IDN, DNS, Internet of Things.
References
 • Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları, Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 164 s.
 • Gasimova R.Т. On intellectual analysis of domain name registration data // Информационные технологии и компьютерная инженерия, Украина, 2010, №3 (19), 57–61.
 • The world’s scripts and alphabets, http://www.worldstandards.eu/other/alphabets
 • Fətəliyev T.X., Hacırəhimova M.Ş. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza, Ekspress-informasiya, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 92 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Əşyalarin İnterneti: mahiyyəti, imkanları və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2 (4), s. 29–40.
 • Alkan M., Canbay C. İnternet alan adlari yönetimi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri, http://www.btk.gov.tr
 • Dürst M.J. Internet Draft: Internationalization of Domain Names, 1996, 12 p.
 • IDN: Многоязычные имена доменов, https://www.icann.org
 • Qasımova R.T. İnternetdə Azərbaycan əlifbası ilə domen adlarının tərtib olunması məsələsi haqqında / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, Baki, 14 dekabr 2018-ci il, s. 101–104.
 • Серго А.Г. Доменные имена, М., “Бестселлер”, 2006, 368 с.
 • Davis B.G. The New Thing, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers // The Journal of World Intellectual Property, vol. 3, no. 4, July 2000, p. 525–554.
 • Ələkbərov R.Q., Rəşidov M.Ə., Mustafayev T.İ., Yaqubov M.M. Yüksək səviyyəli beynəlmiləlləşdirilmiş domen adları, onların qeydiyyatı və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №1, s. 51-60.
 • В домене .рус заработала кириллическая электронная почта, 2016, http://www.cctld.ru/ru/press_center/digest/detail.php?ID=11038
 • Manoj Ahuja. Rajasthan becomes first in country to offer e-mail IDs in Hindi, 
  Hindustan Times, 2017, http://www.hindustantimes.com
 • International email, http://www.wikiwand.com/en/International_email
 • Qasımova R.T. İnternetdə qlobal domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №2, s. 61–67.
 • Qasımova R.T. Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №1, s. 62–69.