AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:
Az1141, Bakı şəh., B. Vahabzadə küç., 9A, 
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,
“İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” jurnalının redaksiyası.

Baş redaktor: Məsumə Məmmədova  ─ AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor 

Xidməti tel.: (994 12) 539 97 39      
Elektron poçtu: mmg51@mail.ru 

 

Məsul redaktor:  Şəfəqət Mahmudova - texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (994 12) 539 22 34
Mobil tel.: (994 50) 977 74 11
Elektron poçtu: shafagat_57@mail.rushafagat@gmail.com

 

Saytın administratoru:  Rəna Gözəlova

Xidməti tel.: (994 12) 510 41 03
Elektron poçtu: journalitpicp@gmail.com