AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:
Az1141, Bakı şəh., B. Vahabzadə küç., 9, 
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,
“İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalının redaksiyası.

 

Məsul redaktor:  Rasim Mahmudov 

Xidməti tel.:  (994 12) 510 16 01
Mobil tel.: (994 55) 785 09 58 
Elektron poçtu: pr@iit.science.azicp@iit.science.azrasimmahmudov@gmail.com 

Saytın administratoru:  Rəna Gözəlova

Xidməti tel.: (994 12) 5104103
Elektron poçtu: journalitpicp@gmail.com