AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON TİBBİN İNSAN RESURSLARININ FORMALAŞMASI: BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ, HƏLLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Cəbrayılova Zərifə Q.

Səhiyyə sahəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi və istifadəsi,   elektron tibbin (e-tibb) formalaşması, e-tibb kartlarının (ETK) reallaşması müvafiq bacarıq və biliklərə malik insan resurslarının olmasını tələb edir. Məqalədə tibbi sfera üçün informasiya texnologiyaları (tibbi informatika) ixtisasları üzrə kadr çatışmazlığı probleminin aktuallığı göstərilir, e-tibbin formalaşdığı ölkələrdə bu problemin həllinə yönəlmiş çağırışlara baxılır, tibbi informatika ixtisasları üzrə kadrların təhsili və hazırlanması istiqamətində qəbul olunmuş proqram və strategiyalar analiz olunur. Respublikamızda tibbin və İKT-nin inteqrasiyasında kadr hazırlığı ilə bağlı vəziyyət şərh edilir, tövsiyələr irəli sürülür. (səh. 61-73)

Açar sözlər:elektron tibbin insan resursları, tibbi informatika, tibbi informatik, tibbi informasiya meneceri, tibbi kibernetika.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2, s.31–41.
 • Candace J.Gibson, H. Dominic Covvey. Clinical technologies. Chapter 5.1. Demystifying e-health human resources, 2011, 1403–1416, http://www.irma-international.org/chapter/demystifying-ehealth-human-resources/53656/
 • Eardley T. NHS Informatics Workforce Survey. 2006, ASSIST: London, England, http://www.bcs.org/upload/pdf/finalreport_20061120102537.pdf
 • Legg M, Lovelock B.A Review of the Australian Health Informatics Workforce. 2009, Health Informatics Society of Australia: Melbourne, Australia, http://hisa.org.au/files/File/Australian_Health_Informatics_Workforce_Review_v1_ 1.pdf
 • O’Grady J. Health Informatics and Health Information Management: Human Resources Report. 2009, Prism Economics and Analysis: Toronto, Ontario,                                                                                                                                                    http://ictc-ctic.ca/uploadedFiles/Labour_Market_Intelligence/E-Health/HIHIM_report_E_web.pdf
 • Monegain B. Health IT effort to create thousands of new jobs, says Blumenthal, Healthcare IT News. October 6, 2009, http://healthcareitnews.com/news/health-it-effort-create-thousands-new-jobs-says-blumenthal
 • Hersh W., Wright, A. Characterizing the health information technology workforce: Analysis for the HIMSS Analytics database, 2008, www.http://www.medir.ohsu.edu/~hersh/hit-workforce-hersh.pdf
 • Ozbolt J. An environmental scan: educating the health informatics workforce in the global South / In Making the ehealth Connection Conference, Bellagio, Italy, 2008, July 13-August 8, 2008. New York: Rockefeller Press.
 • Covvey, H. D., Zitner, D., & Bernstein, R. M. Pointing the way: Competencies and curricula in health informatics, 2001, http://www.hi.uwaterloo.ca/hi/Resources.htm.
 • Monegain B. Healthcare IT: is it a breed apart? Healthcare IT News. September, 2004, http://healthcareitnews.com/story.cms?id=1522
 • Australia Department of Health and Aging. HealthConnect. Report on the health information workforce capacity think tank, 2003a, July 28, http://health.gov.au/internet/hconnect/-publishing.nsf/Content/7746B10691FA666 CCA257128007B7EAF /$File/july03think.pdf
 • United Kingdom, National Health Services. Making Information Count: A Human Resources Strategy for Health Informatics Professionals, 2002, October, 40 p.
 • United Kingdom, National Health Services Connecting for Health: Professionalizing Health Informatics (PHI), 2009, http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/capability/phi.
 • Coeira E. W. Lessons from the NHS national programme for IT // The Medical Journal of Australia, 2007, vol.186, no.1, pp. 3–4.
 • Smith J. Wanted: Cyber clinicians to transform the nation’s healthcare system bit by bit // Canadian Healthcare Manager, 2005, June, pp.13–14.
 • LaFleche C., Gardner N. Hitting the health informatics (HI) wall: A call to collaborative action on human resources // Healthcare Information Management & Communications Canada (HCIM&C), 2008, vol.22, no.3, pp.16–18.
 • Seaton B. A great time to be a Health Informatics Professional… (and not so great if you need to hire one) // Healthcare Information Management & Communications Canada (HCIM&C), 2008, vol.22, no.2, pp.16–17.
 • Department of Health and Human Services. Nationwide Health Information Network (NHIN) workforce study: Final report, 2007, September 19, http://www.aspe.hhs.gov/sp/reports/2007/NHIN/NHINReport.shtml.
 • Wing P., Langelier M., Continelli T., Armstrong D. Data for decisions: The HIM workforce and workplace 2002 member survey, 2003, Chicago: American Health Information Management Association (AHIMA), http://www.library.ahima.org/xpedio/groups/public/documents/ahima/bok1_018947.pdf
 • Eysenbach G. What is e-health? // Journal of Medical Internet Research, 2001, vol.3, no.2, e20, http://jmir.org/2001/2/e20
 • Hersh W. The Health Information Technology Workforce // Appl Clin Inform., 2010, vol.1, no.2, pp.197–212.
 • Department of Health and Human Services. Office of the National Coordinator for Health Information Technology. The ONC-Coordinated Federal Health IT Strategic Plan: 2008-2012, http://hhs.gov/healthit
 • American Health Information Management Association and American Medical Informatics Association. Building the work force for health information transformation. AHIMA: Chicago. 2006, Bethesda, http://amia.org
 • American Medical Informatics Association. Press Release- AMIA receives grant from Bill & Melinda Gates Foundation to develop a global biomedical and health informatics fellowship program, 2008 December, http://www.amia.org/files/Gates_GlobalFellowshipProgramPR.pdf
 • Big Data in Human Resource Management – Developing Research Context, file:///C:/Users/HP/Downloads/Big%20Data%20in%20Human%20Resource%20Management%20.pdf
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №1, s. 39–48.
 • SAS report on “Big Data Analytics Assessment of Demand for Labour and Skills 2013–2020, 2014, http://www.sas.com/en_us/home.html
 • Manchini M. Exploiting Big Data for improving healthcare servuces // Journal of e-Learning and Knowledge Society, 2014, v.10, n.2, pp.23-33.
 • Медицинская кибернетика в Псков ГУ - вопросы и ответы, http://www.pskgu.ru/page/6ACD44BF4D7BBA8C8E8483979E0BBE9C
 • http://cmci.rsmu.ru/
 • http://www.ee.swsu.ru/spec.php?SPEC_SHIFR=%CC%CA
 • http://www.cmci.rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/mbf/cmci/rab_programmi/up_informatika.pdf
 • http://www.cmci.rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/mbf/cmci/rab_programmi/up_it.pdf
 • http://www.cmci.rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/mbf/cmci/rab_programmi/up_i_i_evm.pdf