№2, 2010

THE PROBLEMS OF IMPOVEMENT OF IT-SPECIALISTS QUALIFICATION LEVEL IN AZERBAIJAN
Mamedova M.H., Djabrailova Z.G.

Formation of informative society in the republic stimulates IT specialists to knowledge and skills improvement in order to comply with modern technology progress and to provide competitiveness in this field. Some results reflecting IT personnel objectives and problems in realization of knowledge and skill improvement and attitude of the employers to this initiative of IT specialists were stated in the article on the basis of the analysis data obtained in the result of conducted reseach “Monitoring of demands for IT personnel in Azerbaijan”. (p. 73-79) 

Keywords:IT-specialists, IT-professions, monitoring of IT-specialists market, evaluation of IT-specialist training quality.
References
  • “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)”. ─ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 11 avqust tarixli Sərəncamı.
  • “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı” . ─ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14aprel tarixli Fərmanı.
  • “Azərbaycan Respublikası Məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2015-ci illər)”. ─ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı.
  • 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərə tələbə qəbulu elanı. Abituriyent 3. 2006.
  • “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”. – Azərbaycan Respublikası Preszidentinin” 2007-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamı.