НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г.

Формирование информационного общества в республике стимулирует специалистов информационных технологий (ИТ) к повышению уровня  знаний и навыков для соответствия прогрессу современных технологий и обеспечения конкурентоспособности в этой области. В статье изложены некоторые результаты проведенного исследования «Мониторинг опроса ИТ-специалистов в Азербай-джане», отражающего цели и проблемы ИТ-кадров в реализации повышения уровня знаний и навыков, а также отношение работодателей к реализации этой инициативы ИТ-кадров. (стр. 73-79)

Ключевые слова:ИТ-специалисты, ИТ-специальности, рынок ИТ-кадров, профессиональный уровень ИТ-специалистов.
Литература
  • “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)”. ─ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 11 avqust tarixli Sərəncamı.
  • “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı” . ─ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14aprel tarixli Fərmanı.
  • “Azərbaycan Respublikası Məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2015-ci illər)”. ─ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı.
  • 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərə tələbə qəbulu elanı. Abituriyent 3. 2006.
  • “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”. – Azərbaycan Respublikası Preszidentinin” 2007-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamı.