№1, 2013

MONITORING PROBLEMS OF PLACEMENT OF NATIONAL NAMES AND CONTENT ON SERVERS OUTSIDE OF AZERBAIJAN
Rana T. Gasimova

The paper identified the actual problems of acquisition of national domain names of foreign nationals and placing national content outside of Azerbaijan and analyzed their modern status. For these kinds of problems solution opportunities created by the power of modern information technologies are characterized and recommendations for the selection of hosting services were given. (pp. 49-56) 

Keywords:domain, domain name system, data mining, web hosting, web hosting provider, web servers, cloud servers, information security
References
 • Цветков В.Я. Глобализация и информатизация // Информационные технологии, 2005, № 2. с. 2-5.
 • Бондаренко В.М. Новый методологический подход к обоснованию концепции и стратегии построения информационного общества // Информационное общество, 2005, №3, с. 52-56.
 • Серго А.Г. Доменные имена, М.: «Бестселлер», 2006, 366 с.
 • Benjamin G.D. The New Thing, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers // The Journal of World Intellectual Property, vol. 3, no. 4, July 2000, p. 525-554.
 • Qasımova R.T. Virtual Azərbaycanın inkişaf dinamikasının qiymətləndirilmə metodikası // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2012, № 1, s. 52-58.
 • Венедрюхин А.А. Доменные войны, CПб.: Питер, 2009, 224 c.
 • Qasımova R.T. Milli domen adları ilə bağlı biliklər bazasının yaradılmasının konseptual əsasları haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-Riyaziyyat Elmləri Seriyası, 2010, № 4, s. 95-102.
 • Searing M.E. What’s in a Domain Name? A Critical Analysis of the National and International Impact on Domain Name Cybersquatting // Washburn Law Journal, vol. 40, 2000, pp. 110–141.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, №1, s. 29-36.
 • Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları, Bakı: “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 164 s.
 • Кошик А. Веб-аналитика. Анализ информации о посетителях веб-сайтов. Издательства: Диалектика, Вильямс, 2009, 464 с.
 • http://www.webhostanalytics.com
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.M. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: Aktual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, № 1, 2010, s. 3-13.