НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
Агаев Бикес С., Алиева Ковсар Т.

В статье дан анализ проблем информационной безопасности в процессе обработки электронных отходов. Исследуются проблемы защиты информации при их утилизации и обезвреживании, а также безопасность данных, хранящихся на различных типах носителей и содержащих секретную информацию. (стр. 67-74)

 
Ключевые слова:электронные отходы, утилизация и обезвреживание, отходы носителей информации, информационная безопасность, защита информации
Литература
  • United Nations Environment Programme (UNEP). http://www.unep.org/newscentre/?doctypeID=6#
  • http://www.idtheftcenter.org/artman2/uploads/1/ITRC Breach 2011 20120207.pdf
  • ISO 14000. Series Environmental Management Systems, http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/
  • Solving the E-waste Problem (StEP) Initiative, http:// www.isp.unu.edu/research/step/
  • Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext-e.pdf
  • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/un_agencies/United_Nations_Industrial_Development_Organization.html
  • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompüterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri. // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. Bakı, 2010, №2, s.3-8.
  • İstehsalat və məişət tullantıları haqqında AR Qanunu, http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Azerbaijan/AZ_Law_Industrial_Consumer_Waste.pdf
  • “Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” AR Prezidentinin Sərəncamı, http://www.solidwaste.ru/docs/view/14.html
  • “Təmiz Şəhər”: “Bakıda yandırmaq üçün kifayət qədər tullantı var”, http://www.mediaforum.az/az/2013/02/04/