№1, 2015

E-GOVERNMENT AS A PART OF ANTI-CORRUPTION POLICY: INTERNATIONAL EXPERIENCE, PROBLEMS AND SOLUTIONS
Bahruza A. Nahmatova

This paper investigates the impact of e-government as a part of the anti-corruption policy and the current situation, international experience, initiatives and strategies implemented in Azerbaijan in this field. The possibility of the implementation of the best practices in Azerbaijan is estimated. (pp. 72-80)

Keywords:e-government, anti-corruption policy, public administration, information society, open government, e-government development index
References
 • Hanna N.K. Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, Innovation, Technology, and Knowledge Management Series, Springer 2011, http://www.springer.com
 • Bhatnagar S. Transparency and Corruption: Does E-Government Help?. Indian Institute of Management, 2003, http://www.iimahd.ernet.in
 • Fighting Corruption with e-Government Applications. APDIP e-Note 8, 2006, http://www.unpan1.un.org
 • UNDP Practice Note: Anti-Corruption, February 2003, http://www.pogar.org
 • Judy Payne, E-Government: A Critical Anti-Corruption Tool, 2006, http://pdf.usaid.gov
 • E-Governance Challenges, http://www.it.iitb.ac.in
 • Mete , Polat R.K. Türkiye’deki E-Devlet Araştırma ve Uygulamalarının Eleştirel bir Değerlendirmesi ve Öneriler, 2012, http://www.academia.edu
 • United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want, New York, 2014, http://www.unpan3.un.org
 • Corruption Perceptions Index 2014: Results, http://www.transparency.org
 • Kim S., Kim H.J., Lee H. An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN, Government Information Quarterly, No 26, 2009, 42-50.
 • Ha H., Coghill K. E-Government in Singapore – A Swot and Pest Analysis. Asia-Pacific Social Science Review, 6, No 2, 2006.
 • http://www.itu.int
 • Singapore Facts. International Telecommunication Union, https://www.itu.int
 • We're Govt.nz, https://www.govt.nz/about/govtnz
 • Elektron hökumət - beynəlxalq təcrübə, kim necə və nə cür edir?, Elekton Hökumət Bülleteni, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalari Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi, №4/aprel 2013, 12 s.
 • Subhash Bhatnagar Administrative Corruption: How Does E-Government Help?, 2002, http://siteresources.worldbank.org
 • Bribery in India: A website for whistleblowers (05.06.2011), http://www.bbc.com  
 • İKT-in inkişafı rəqəmlərdə, http://www.mincom.gov.az
 • Elekton Hökumət Bülleteni, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalari Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi, №2/fevral 2013, 12 s.
 • Report on Development of a monitoring methodology for e-governance in Azerbaijan. OSCE. Tallinn, 2012, 40
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə, http://www.justice.gov.az
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə həvalə edilmiş tədbirlərin (2013-cü il üzrə) icrası ilə bağlı Hesabat, http://www.vxsida.gov.az
 • Məhkəmə sistemində şəffaflığın artırılması üzrə əsaslı tədbirlər görülür. Elekton Hökumət Bülleteni, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalari Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi, №10/oktyabr 2013, 12 s.
 • http://www.justice.gov.az/view_full.php?id=566
 • http://www.justice.gov.az/contact.php
 • Normativ-hüquqi aktların layihələri, https://www.e-gov.az/az/content/read/15
 • Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2013-cü ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışı, http://www.mfa.gov.az