№2, 2011

SOME CONCEPTUAL VIEWS ON INFORMATION SECURITY OF THE SOCIETY
Rasim M. Alguliev, Yadigar N. Imamverdiyev, Farhad F. Yusifov

Mechanisms existing in the international practice on ensuring information security were studied, the work done in the direction of formation of a national legal and regulatory base in this area was investigated and proposals were put forward. As one of the-key component of security of the society, the duties of information security were specified, existing threats and their targets were investigated, proposals and recommendations to ensure information security of the society were put forward. (pp. 3-9)

Keywords:information security, information society, electronic science
References
 • Создание глобальной культуры кибербезопасности, 2002, http://www.un.org
 • Global Cybersecurity Agenda, 2008, http://www.itu.int
 • Lisbon Summit Declaration, 20 November 2010, , http://www.nato.int
 • «İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998-ci il, http://www.e-qanun.az
 • «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 sentyabr 2004-cü il, 
  http://www.mia.gov.az
 • «Elektron sənəd və elektron imza haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 9 mart 2004-cü il, http:// www.e-qanun.az
 • «Elektron ticarət haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  10 may 2005-ci il, 
  http://www.e-qanun.az
 • «İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2005-ci il, http://www.ikt.az
 • «Telekommunikasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 iyun 2005-ci il, http://www.e-qanun.az
 • “AR-nın Milli təhlükəsizlik konsepsiyası”, 23 may 2007-ci il, http://www.mns.gov.az
 • Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2008, 32 səh.
 • The Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org
 • “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 4 iyun 2010-cu il,   http://www.e-qanun.az
 • Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, http://www.conventions.coe.int
 • “Biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması haqqında 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, 13 fevral 2007-ci il, http://www.migration.gov.az
 • World Summit on the Information Society, http://www.itu.int/wsis
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi  problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010,115 səh.
 • AzScienceNet Elm kompyuter şəbəkəsi, http://www.terena.org
 • AZ-CERT, http://www.cert.az