AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə nömrəsi:
3104

Jurnal 11 fevral 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxildir.
Jurnal "Index Copernicus", "Google Scholar", "CiteFactor", "Eurasian Scientific Journal Index", "Research Bib" və "Directory of Research Journals Indexing" indeksləşmə bazalarına daxildir.

İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən dərc edilən açıq girişli, rəydən keçirilmiş jurnaldır. 

Jurnalın əhatə etdiyi əsas istiqamətlər: 

 • İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri əsasları
 • İnformasiya cəmiyyətinin sosial-iqtisadi aspektləri
 • İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi
 • İnformasiya inqilabları
 • IV sənaye inqilabı
 • İnformasiya təhlükəsizliyi
 • İnformasiya siyasəti
 • İnformasiya hüququ
 • İnformasiya iqtisadiyyatı
 • Biliklər iqtisadiyyatı
 • İnformasiya müharibəsi
 • İnformasiya mədəniyyəti
 • İnformasiya ekologiyası
 • İnformasiya asılılığı
 • İnternetologiya
 • İnternetin tənzimlənməsi
 • Elektron dövlət
 • Elektron vətəndaş
 • Elektron demokratiya
 • Elektron elm
 • Elektron təhsil
 • Elektron tibb
 • Elektron kommersiya
 • Əşyaların İnterneti
 • Böyük verilənlər
 • Bulud texnologiyaları
 • Yeni media
 • Sosial şəbəkələr